Olejomalby Josefa Rybáčka

Datum konání: 02.03.2020, 09:00

Milí čtenáři,

od 2. 3. do 30. 4. 2020 budete moci na pobočce STARÁ ROLE navštívit výstavu karlovarského malíře Josefa Rybáčka, který se věnuje především olejomalbě krajin. Přejeme krásný zážitek a budeme se na Vás těšit.