Knihovna

Městská knihovna Karlovy Vary je veřejná univerzální knihovna. Jejím posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytuje služby široké veřejnosti v přiměřeném rozsahu, kvalitně, levně, rychle a efektivně. Zvláštní důraz je kladen na služby pro děti, mládež a studenty včetně role sociální (služby seniorům, sociálně slabým a handicapovaným).

Městská knihovna Karlovy Vary nabízí svým uživatelům:

  • široký výběr beletrie i naučné literatury, novinky dle přání čtenářů
  • prezenční a absenční výpůjčky časopisů a novin
  • přednášky se zajímavými osobnostmi na různá témata
  • meziknihovní výpůjční služby
  • přístup na internet pro registrované čtenáře zdarma
  • kopírování, tisk z PC, scanování
  • předprodej vstupenek na kulturní akce v regionu;
  • pestrou škálu besed pro školní třídy
  • soutěže
  • zapůjčení brýlí v rámci knihovny