Městská knihovna I. P. Pavlova

Adresa
I. P. Pavlova 7 , 360 01 Karlovy Vary
(kde jsme na mapě)

Vedoucí

T: 353 221 365

 

 

Katalogizace a akvizice knih

pondělí - pátek 7:30 - 16:00

DOVOLENÁ: 22. 9. 2023, 29. 9. 2023

Kontakt

 • Ivana Hřebíková
 • iehrebikovaamestskaknihovnakvecz
 • T: 353 221 365 (linka 22)

Čítárna

Knihovní fond

 • denní tisk Karlovarský deník, Právo, Hospodářské noviny, Blesk
 • časopisy
 • Sbírky zákonů ČR
 • AV media, CD, DVD 
 • regionální literatura 
 • tisk dokumentů, scanování
 • prodej a rezervace vstupenek (COLOSSEUM)
 • informační služby
 • internet pro veřejnost
 • on-line katalog

Kontakt

 • Eva Najmanová
 • eenajmanovaamestskaknihovnakvecz
 • T: 353 221 365, (linka 23)

 

Otevřeno:

pondělí - pátek: 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

středa: 09:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

 

UZAVÍRKY:  27. 9. 2023, 29. 9. 2023

 

ČítárnaČítárna 2Čítárna

Půjčovna pro dospělé 

Knihovní fond

 • knihy pro dospělé 
 • mapy 
 • AV media 
 • časopisy 
 • přednášky, akce pro veřejnost
 • výstavy
 • informační služby
 • zapůjčení brýlí

Kontakt

 • Dagmar Mrvová
 • demrvovaamestskaknihovnakvecz
 • T: 353 221 365 (linka 20, 27)

 

Otevřeno:

pondělí - pátek: 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

středa: 09:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

 

UZAVÍRKY:  29. 9. 2023

půjčovnapůjčovnapůjčovna
 

Oddělení pro děti a mládež

Kontakt

 • Alena Zulegerová
 • aezulegerovaamestskaknihovnakvecz
 • T: 353 221 365 (linka 21)

 

Otevřeno:

pondělí - čtvrtek: 13:00 - 17:00

středa: 12:00 - 15:00

pátek: 12:00 - 16:00

 

UZAVÍRKY: 29. 9. 2023

 

dětské oddělenídětské oddělenídětské oddělení

Služby

 • půjčování knih a časopisů
 • půjčování CD a DVD
 • on-line katalog
 • internet pro veřejnost
 • kopírování
 • besedy a přednášky pro školní kolektivy
 • informační služba a rezervace dokumentů
 • scanování
 • tisk z PC
 • zapůjčení brýlí