Služby

 • široký výběr beletrie i naučné literatury, novinky dle přání čtenářů
 • prezenční a absenční výpůjčky časopisů a novin
 • přednášky se zajímavými osobnostmi na různá témata
 • meziknihovní výpůjční služby
 • přístup na internet pro registrované čtenáře zdarma
 • kopírování, tisk z PC
 • předprodej vstupenek na kulturní akce v regionu
 • pestrou škálu besed pro školní třídy 
 • soutěže
 • individuální a laskavý přístup ke čtenářům, pomoc při vyhledávání v on-line katalogu
 • scanování
 • zapůjčení brýlí

Ceník služeb

 REGISTRAČNÍ POPLATKY / ROK
Dospělí (manželé - druhý člen 50% sleva) 100 Kč
Studenti 40 Kč
Děti do 15 let 20 Kč
Mateřská dovolená 40 Kč
Důchodci 40 Kč
Důchodci nad 70 let, nevidomí, držitelé ZTP zdarma
Nezaměstnaní 40 Kč
Lázeňští hosté 40 Kč
Jednorázová registrace 20 Kč
 POPLATKY Z PRODLENÍ
I. upomínka ihned po překročení výpůjční lhůty 1 měsíc 10,- Kč
II. upomínka 14 dní po I. upomínce 20,-Kč
III. upomínka 14 dní po II. upomínce 50,-Kč
IV. upomínka 14 dní po III. upomínce 100,-Kč
V. upomínka – předžalobní 14 dní po IV. upomínce

200 Kč  jednorázově

Pozn.: Poštou nebo e-mailem posílá knihovna pouze II.,III., IV. a V. upomínka.
OSTATNÍ POPLATKY
Meziknihovní výpůjční služba (příspěvek na poštovné) /1 kniha 40 Kč
Tiskové výstupy 1 strana textu A4 a výstup z faxu 2 Kč
Skenování 1 strana textu A4 5 Kč
Kopírování  
A4 - jednostranné/1 strana textu 2 Kč
A4 - oboustranné/1 list textu 3 Kč
A3 - jednostranné/1 strana textu 3 Kč
A3 - oboustranné/1 list textu 5 Kč
Kopírování obrázků A4 10 Kč
Poplatek za zpracování nového dokumentu při poškození nebo ztrátě u knih 50 Kč
Poplatek za zpracování nového dokumentu při poškození nebo ztrátě u periodik 10 Kč
Poplatek za zhotovení průkazky zdarma
Ztráta průkazu (1.) 30 Kč
Ztráta průkazu (2.) 40 Kč
Opakovaná ztráta průkazu (3. a další) 50 Kč
Poškození čárového kódu 10 Kč
Využití PC stanice k přístupu na internet a asistovaná služba knihovny – I .P. Pavlova 7 zdarma
Využití PC stanice k přístupu na internet a asistovaná služba knihovny – pobočky MK zdarma

Práce na počítači

20 Kč/hod.

Pozn.: tiskové výstupy z CD, DVD, internetu, ... - stejné jako u kopírování