Den válečných veteránů

Datum konání: 26.10.2020, 23:00

Milí čtenáři, i letos bychom se rádi zapojili do sbírky ke Dni válečných veteránů. Vzhledem k situaci bude sbírka probíhat online na této webové stránce.
Výtěžek sbírky bude využit na sociální pomoc hrdinům, kteří bojovali za naši svobodu a demokracii prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa.