Literárně-výtvarná soutěž pro všechny na téma: "V KARANTÉNĚ"

Datum konání: 20.05.2020

Jak se žilo v karanténě, jak vypadal Váš den? Jaké to u Vás bylo, když museli být všichni doma? Co bylo nejtěžší? Obohatilo Vás toto období něčím? Co Vám nejvíc chybělo, na co jste se těšili?...


Napište povídku, nakreslete obrázek, vytvořte koláž.

Zadané téma nabízí mnoho úhlů pohledu. Pojetí tématu je volné.
Volné zpracování - vyprávění, fejeton, komiks, koláž, výtvarné zpracování...


Kategorie (jednotlivci):
I.   1. stupeň ZŠ
II.  2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
III. střední školy a odpovídající ročníky gymnázií
IV. Ostatní


Nejlepší práce budou oceněny.
Všechny práce budou zveřejněny (vystaveny) v Městské knihovně Karlovy Vary.


Termín odevzdání: do 15. června 2020


KDE: Městská knihovna Karlovy Vary
E-MAIL: letvrdkovaamestskaknihovnakvecz


Své práce, označené jménem, věkem, kategorií, adresou autora, názvem školy a souhlasem zákonného zástupce s vystavením práce a zveřejněním jména v případě umístění na předních místech, přineste do kterékoli pobočky Městské knihovny Karlovy Vary.