Nekoktám, čtu

Datum konání: 11.02.2020, 17:00

Milí čtenáři,

letos se koná již 6. ročník soutěže, která je určena žákům 4. a 5. tříd. Osloveny byly všechny školy v Karlových Varech, aby vyslaly své nejlepší čtenáře z jednotlivých ročníků. Ty mohly uspořádat třídní kolo, kde děti samy mezi sebou vybraly nejlepšího čtenáře, nebo ho určil třídní učitel.

Soutěž probíhá tak, že žák dostane text, který vidí poprvé, a má pět minut na přípravu, poté přečte text nahlas před tříčlennou porotou. Hodnotí se plynulost čtení, výslovnost, intonace, hlasitost, rychlost a porozumění textu.

Do soutěže vybíráme knihy, které vyšly v minulém roce, cílem je seznámit i rodiče s nabídkou knih vhodných pro jejich děti. Zároveň si žáci vyzkouší vystupování před publikem. Vítěz oblastního kola postupuje do kola krajského, které se letos koná v Krajské knihovně Karlovy Vary 1.dubna. Tam bývá 15 – 18 účastníků v každé kategorii.

Letošní soutěž sponzorovala pizzerie Mama mia a nakladatelství Portál.