Od 13. 1. 2021 poskytujeme bezkontaktní výpůjčky knih

Datum konání: 11.01.2021, 23:00

Vážení čtenáři,

účinným krizovým opatřením (usnesení vlády ČR č. 1376) se podle čl. II bodu 6. omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně, přičemž způsob výdeje/vrácení výpůjček není usnesením vlády ČR č. 1376 dále upraven.


Nezbytné je dodržování pravidel, při kterých nesmí dojít k fyzickému kontaktu mezi čtenářem a knihovníkem ani mezi čtenáři navzájem.
 

Knihy se budou pouze vydávat, vracet zatím ne.


1.    Čtenář si objedná knihu (emailem, telefonicky). Pro bezkontaktní výdej knihovních dokumentů je nutná telefonická komunikace s pracovníky konkrétní knihovny.
Čtenář objedná knihu emailem, knihovna čtenáři zašle informaci o připravených objednávkách emailem. Čtenář se následně telefonicky spojí s knihovnou a domluví si konkrétní termín a způsob vyzvednutí objednaných knih.
Pokud si čtenář objedná knihy telefonicky, společně se domluví na konkrétním termínu a způsobu vyzvednutí objednaných knih.
2.    V domluvený čas čtenář zazvoní, zaklepe nebo se telefonicky ohlásí, že je připraven k vyzvednutí objednaných dokumentů, vyčká před vstupem do knihovny, až pracovník knihovny odemkne vstupní dveře a opustí prostor, kde budou knihy připravené.
3.    K bezkontaktnímu výdeji knih dojde v prostorách zádveří a vestibulů knihoven.
4.    Pokud čtenář vstoupí do vestibulu knihovny, po jeho odchodu bude provedena dezinfekce.
5.    Knihovnice i čtenář budou mít roušku.


Kontaktujte svou knihovnu.

Pobočka VYHLÍDKA je do odvolání uzavřena.

 

 

Fotogalerie