Pasování druháčků na čtenáře

Datum konání: 04.10.2017

Ve středu 4. října 2017 proběhlo v Městské knihovně pasování druháčků na čtenáře. Děti si přinesly do dětského oddělení knihovny na I. P. Pavlova svoji oblíbenou knihu, ze které přečetly na důkaz svých čtenářských schopností krátký úryvek. Poté složily slib, v němž se zavázaly, že se ke knihám budou chovat hezky a paní knihovnice převlečená za Bertu ze Čtenářova je mečem pasovala na rytíře či rytířku řádu čtenářského. Děti si s sebou kromě zážitku odnesly knihu a pasovací glejt, který je opravňuje k registraci v knihovně na jeden rok zdarma.