Soutěž KDO VÍ, ODPOVÍ

Datum konání: 01.03.2018, 09:00

Pravidla soutěže:

Soutěž pořádá Městská knihovna Karlovy Vary od 1.3. do 31.3.2018.

Účastníkem soutěže může být každý návštěvník Městské knihovny a jejích poboček. Pokud je účastník mladší 18 let, musí s účastí souhlasit jeho zákonný zástupce.

Každý účastník obdrží v knihovně tipovací lístek (možno použít i vytištěný z webových stránek knihovny www.mestskaknihovnakv.cz) a vyplněný ho  osobně odevzdá v Městské knihovně a jejích pobočkách. Svým podpisem souhlasí s účastí v soutěži.

Ze všech správných odpovědí bude do 31. dubna vylosován 1 výherce, který obdrží cenu – knihu POČÁTEK Dana Browna a roční registraci do knihovny pro sebe, příp. rodinného příslušníka. Cena bude výherci osobně předána v Městské knihovně v Karlových Varech na I. P. Pavlova 7.